www.health-consultant.co

บริการดูแลผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ ทีแอนด์ที เทคแคร์

เราคือใคร แล้วทำไมต้องเลือกใช้บริการของเรา?

ทีแอนด์ที เทคแคร์บริษัทตั้งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี แต่บริการจัดส่งพนักงานถึงบ้านทั่วประเทศ
ให้บริการดูแล
#ผู้สูงอายุ
#ผู้ป่วย
# แม่บ้าน
#พี่เลี้ยงเด็ก
มีทีม#พยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยที่มีประสบการณ์ที่คุณวางใจได้ พร้อมจัดส่งภายใน24ชั่วโมง

รายละเอียด
#บริการจัดส่งพยาบาลดูแลผู้ป่วย #บริการจัดส่งพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ
#บริการจัดส่งพนักงานแม่บ้าน
จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมเป็นอย่างดี เราเปิดบริการมาแล้วกว่า 20 ปี ลูกค้าเก่าแล้วใหม่กว่า 1,000 คน เลือกพนักงานได้ สัมภาษณ์ด้วยวีดีโอคอล
คอนเฟิร์มราคาถูกกว่าหลายเจ้าแน่นอน!
ราคาที่แสดงเป็นราคาเริ่มต้นและประมาณการต่อเดือน หากลูกค้าต้องการทราบราคาที่แน่นอน สามารถโทรมาปรึกษาและแจ้งอาการและโรคของผู้ป่วย เพื่อทางเราจะได้ประเมินราคาที่ชัดเจน
โทร 084-437-8677 (บริการ 24 ชม.)